Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2014

pilatango
Reposted fromnieradze nieradze viadusz dusz
0373 35fc
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaevedrien evedrien
pilatango
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaevedrien evedrien

September 19 2013

pilatango
Większość dziewczyn wygląda wspaniale w dresach i związanych włosach.
Ja wyglądam jak bezdomny biorący amfetaminę .

     
Reposted frompeaceandlove peaceandlove viairacundia iracundia
pilatango
8842 8f43
Kochając marzy się o przyszłości.
Reposted fromdziewcze dziewcze viaevedrien evedrien
9008 7010
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viafoorman foorman
pilatango
5712 20f0
Reposted fromGodislove Godislove viafoorman foorman
pilatango
4453 97bd
Reposted fromretaliate retaliate viafoorman foorman
pilatango
Reposted frommajkey majkey viadusz dusz
pilatango
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
— Jan Mela
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viadusz dusz
//addictions | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viadusz dusz

Reposted frominspired inspired viadusz dusz

large.jpg


Submitted by Ioanna Mar
Reposted frominspired inspired viadusz dusz
pilatango
Jedno jest pewne: od smucenia się radości nie przybędzie.
— Chłopiec w pasiastej piżamie.
Reposted fromsonaive sonaive viamefir mefir
3447 fae6 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
pilatango
8086 e18c
Reposted fromIriss Iriss viamefir mefir
pilatango
pragnę być przytulona , tak pięknie i namiętnie jak w filmach. 
— bosobienieradze .
Reposted fromnieradze nieradze viamefir mefir
pilatango

September 10 2013

4986 1e8f
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadusz dusz
Alaa.:
Reposted fromweheartit weheartit viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl